Volontärorganisationer i gemensam vädjan


Vad tycker du ? Säg din mening till politikerna >>


Många volontärorganisationer har i en gemensam debattartikel uppmanat Finansutskottet till att säga ja till ett förslag, som nu ligger i Finansutskottet om att omedlebart dubbla dagsersättningen.


Ursprungligen signerades den av 21 organisationer. Andra, som vi inte fick med innan deadline, ansluter nu och

stöttar vår vädjan idag är vi 38 som signerat (2024023)

Detta brev pulicerades i Svenska Dagbladet i form av en debattartikel 2024-01-26 >>


Om vår vädjan i media   
Öppet brev till Sveriges Riksdags Finansutskott och riksdagen

Українською Ukrainian version >>Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingarna som har sökt skydd i Sverige är mycket svår. De som inte kan försörja sig själva, lever idag långt under existensminimum.


Ledarna för Sveriges organisationer, som är specialinriktade på humanitärt stöd för ukrainare, har idag gemensamt presenterat sina synpunkter på situationen och observationer påwww.ukrainiansinsweden.se

Det har nu lagts ett förslag i finansutskottet om dubblad dagsersättning för de som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet och att detta skall gälla till dess att de av regeringen aviserade och positiva förändringarna är på plats. Det kommer att ta tid och man behöver mat nu! Varje dag räknas!


Flera organisationer, som stöttar ukrainska flyktingar, har larmat om situationen under vintern. Ända sedan flyktingarna kom har det skrivits många debattartiklar om detta och välgörenhetsorganisationer över hela Sverige har mobiliserat för att täcka upp för den svåra situationen de har. Vi når inte alla överallt, utan i många städer och byar har de det mycket svårt med lite stöd.


Regeringen har nu aviserat att de vill förändra förutsättningarna genom att bland annat ge möjlighet till folkbokföring och att de skall få personnummer. Det är mycket bra och efterlängtat. Men, det kommer att ta tid och flyktingarna behöver mat varje dag.


Runt omkring i Sverige är det tack vare välgörenhetsorganisationer, som många klarar sig. Till en matutlämning i södra Stockholm köar hundratals personer i timmar varje dag den är öppen. Detta för en matkasse värd under en hundralapp. Men – det är ändå mer än en ”dagslön” för dem. Det är likadant över hela Sverige och välgörenhetsorganisationerna kämpar hårt för att täcka upp för det låga ekonomiska stödet de har.

Sverige vill stötta och stöttar Ukraina i deras kamp för sin och Europas frihet. President Zelenskyy tackade nyligen Sverige för solidariteten med hans folk.


Tyvärr stöttar vi inte hela Ukrainas folk på ett bra sätt. De som sökt skydd i Sverige förväntas idag att leva på en dagersättning som är anpassad för asylsökande under den tid deras rätt till uppehållstillstånd undersöks. De ukrainska flyktingarna är inte asylsökande och de har uppehållstillstånd under massflyktsdirektivet och det har nu nästan gått 2 år. Sverige har sämst villkor i Norden och bland de sämsta i Europa för ukrainska flyktingar. Detta har visats i flera rapporter.


En mamma med två barn, varav en är tonåring får idag cirka 150 kronor om dagen för sin familj. Detta skall täcka alla kostnader, förutom hyra som man kan få bidrag till.


I dagsersättning får en vuxen mellan 61-71 kronor per dag. Ett barn får mellan 37 och 50 kronor per dag. Dessa pengar skall täckakläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. I tillägg skall det täcka lokala resor (förutom i Storstockholm). Det innebär att en tur- och returresa till ett välgörenhetscenter kan kosta mer än en dagsersättning. Många äldre väljer att inte resa lokalt. Utan personnummer kan de inte använda digitalt ID, vilket omöjliggör att till exempel logga in i barnens skolsystem och att boka tider hos vården. Få har kunnat öppna ett bankkonto.De ukrainska flyktingarna hamnar i socialt, ekonomiskt och digitalt utanförskap och har en mycket svår livssituation i vårt land. Detta får allvarliga konsekvenser både för dem och för samhället.


Av de cirka 60 000 som sökt skydd i Sverige har 38% lämnat landet. Idag är cirka 38 500 kvar. Det finns olika orsaker till varför man lämnar, men den ekonomiska situationen och det faktum att man inte får tillgång till det svenska samhället genom personnummer, folkbokföring, tillgång till sjukvård och arbetspolitiska insatser gör att livet här är för svårt för många. Cirka 50% har idag arbete och de klarar sig bättre ekonomiskt, men de har samma problem med utanförskapet det innebär att inte ha personnummer och vara folkbokförd.

Sveriges migrationsminister presenterade nyligen att de har för avsikt att förbättra möjligheterna. Det är mycket bra, men det tar tid att införa på grund av till exempel lagstiftning och regelverk.


Denna situation har lett till en stor fattigdom och en mycket besvärlig situation för föräldrarna, fruarna och barnen till våra frihetskämpar. Om vi menar allvar med att stötta Ukraina så måste det innefatta hela Ukraina – även de som är i Sverige.


Nyligen presenterades Beredskapslyftet en undersökning om ukrainarnas situation i Sverige baserad på svar från 1872 ukrainare. Den undersökningen bekräftar det vi välgörenhetsorganisationer och volontärer berättar. Flyktingarna utan jobb kan inte försörja sig.


Vi uppmanar er att läsa alla berättelser av oss på www.ukrainiansinsweden.se Du kan även ta del av flyktingarnas egna berättelser på sidan eller lyssna på deras berättelser.

Vi – Sveriges volontärorganisationer för ukrainska flyktingar, samt ledande organisationer för stöd till Ukraina, vädjar nu till Sveriges alla politiker och partier att säga ja till förslaget, som nu lagts i finansutskottet. En dubblad dagersättning till dess att andra aviserade åtgärder är på plats. Vi vädjar till er – för alla ukrainska pensionärer, kvinnor, män och barnens skull att lägga partipolitik och tidigare ståndpunkter åt sidan och säga ja. Det handlar inte om att ändra migrationspolitiken. Det handlar om att kunna möjliggöra ett drägligare liv för ukrainarna utan denna extrema fattigdom. Det handlar om att ge dem lite värdighet tillbaka. Det innebär också att mena allvar med att stötta hela Ukraina – inklusive frihetskämparnas familjer som är hos oss i Sverige.


38 föreningar gemensamt - fler ansluter löpande!


Beetroot Aid Fund

Andreas Flodström

Blågula Bilen

Take Anstoot
Caps and Candles for Ukraine
Örjan Lundström

Föreningen Svenskbyborna, Gotland
Sofia Hoas

Föreningen SLAVIC, Helsingborg

Dimitrij Aleskhoy

Help in Change, Stockholm
Anna Zoteeva
Hug - (Help Ukraine Gothenburg)
Katja Blagodyr, Mariya Melny

Hjälp till Poltava i Ukraina

Gunita Person och Andris Strauss

Hope worldwide Sweden – Care for ukrainare, Stockholm
Sören Erkenborn
House of Ukraine, Stockholm
Julia Bohm

Insamlingsstiftelsen Support for Ukraine

Olena Ryabicheva

Insamlingsstiftelsen Blåljus i Samverkan

Pär Johansson

Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina/The Sweden-Ukraine Foundation

Jennie Elfström

Klintevolontär, Gotland
Anastasia Bilenko, Tero Aalto

Malmö against the War

Alexandra Ronkina och Julia Sergeeva

Mötesplats Ukraina i Kristianstad
Jan Lindelöf

OperationAid
Johan Petré, Ellen-Elena Reinolds
OperationChange
Isabella De Farfalla, Ludvig Ramestam

Power Up Ukraine

Simon Simonsson

Irina Fadieieva

RefugeeHope UA&SE
Khrystyna Hevchuk
Refugee Support Uppsala
Mankan Torneus, Maria Talajic Fredlund

Samarbete för Ukraina
Irina Brych
Slava Ukraini Sverige
Steinar Andersen

Stand with Ukraine Gothenburg

Viktoria Karsin

SVTU - Skicka vidare till Ukraina, Tystberga

Frida Stoltz

Sweden Help East

Mikael Lindén

SwedenStandsWithUkraine

Dmytro Tonkoshkura, Iulia Bura, Alisa Seminska, Yevgenia Tonkoshkura
Dmytor Kolomoytsev, Pavlo Polupan, Oleg Shvets, Jessica Wilhborg och
Katryna Malykhina

Swedish Rescuers

Johan Hansson

Tjörns hjälp till Ukraina

Stefan Krusell

Ukrainagruppen Örebro
Murad Artin, Kristina Järnebeck Ljungdahl

UkrainaHjälpen

Joakim Nilsson

Ukrainska föreningen Östergötland
Pavlo Melnyk Pia Nyberg

Ukrainas flyktingar Timrå/Sundsvall

Kristina Söderström
Ukrainska föreningen i Vänersborg
Ulrika Liljegren

UkrainiansInSweden.se
Sven Bergland

Volontärcentrum Sweden Help Gislaved

Hanna Kolesnyk

Vänner till ukrainare i Norrort, Stockholm
Louise Hallmén, Catarina Göthe och Helene Darin
Väsbys humanitära hjälp till Ukraina, Stockholm
Elena ErnmanFler inkommer löpande och publiceras här