Problem för ukrainska flyktingar utan personnummer, folkbokföring och med den låga dagersättningen.


Regelverket är ibland svårt att förstå/förklara. Därför är det myndighetsidorna man bör kolla på för exakt information. Informationen finns oftast på svenska, engelska och ukrainska. Ibland på ryska.

En brist är att varje myndighet informerar för sig. Det finns (som vi känner till) ingen samlad information och det är en svår djungel att leta info för många personer.

Du har inte möjlighet att ta del av stöd som till exempel arbetsmarknadsutbildning, validering eller arbetspraktik. Du kan inte heller ta del av etableringsprogrammet, jobbgarantin för ungdomar eller jobb och utvecklingsgarantin. Anledningen är att vårt försäkringsskydd inte gäller för den som inte är folkbokförd i Sverige.

Det finns däremot möjlighet att få vissa former av anställningsstöd eftersom försäkringsskyddet då hanteras av arbetsgivaren.


Länk Försäkringskassan - Vad har du rätt till i Sverige (obs du måste registrera dig hos Försäkringskassan)

Länk Migrationsverket - Arbete, skola och sjukvård

Länk Arbetsförmedlingen - hur man skriver in sig och vilken hjälp man kan få

Länk Skatteverket - Samordningsnummer, skatt och vad gäller vid anställning etc.

Problem för ukrainska flyktingar utan personnummer och med den låga dagersättningen.

Läs flyktingars egna historier här: Refugees own stories | UkrainiansInSweden

Tyvärr är Sverige ett av de svåraste länderna för ukrainska flyktingar att vara i. Många vill flytta, men många mammor känner sig fast här då de inte vill riva upp barnen från förskola/skola en gång till. Men de lider och har det mycket fattigt! Ca ⅓ av de som kommit har lämnat Sverige. Många av de som är kvar har det mycket svårt.

Det skall betonas att ukrainska flyktingar lyfter att de är väldigt tacksamma mot Sverige för skydd och för all välvilja som det svenska folket visat. De som har det svårast är de som inte fått svenskt nätverk och jobb. Tyvärr utnyttjas många. Vi ser problem, som kommer spilla över på samhället!

Dagersättningen är 71 kr/vuxen. Ca 40 kr/barn. Detta skall räcka till allt (förutom hyra om man accepterat tilldelat boende/ort). 40 kr räcker inte för att mätta ett barn. Det skall även täcka kläder, skor, medicin, - ja allt!  Många köar till gratisutdelning och i Stockholm köar hundratals flyktingar varje dag till Röda Korsets matutlämning i Hagsätra.


Pensionärer får 61 kronor.  

Många bor väldigt trångt och många i varje lägenhet/rum.

Arbete

Den som har fyllt 16 år har rätt att arbeta i Sverige efter att hen fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Många med högre utbildning är de som lider mest. De med lägre kvalifikationer har lättare att få arbeten. Även om en mamma säger att hon kan ta vilket jobb som helst, så vill arbetsgivaren hellre matcha en med lägre utbildning till jobbet, som inte är kvalificerat. Kontrakten är ofta korta och bristfälliga.

Mammor behöver få ett kontrakt innan de kan få plats på förskola ordentligt. Sen kvarstår samma utmaning som vi svenskar har att hitta plats som fungerar/där de har ledigt. Vid arbete betalar man skatt (givetvis).

Tyvärr utgår inte VAB - ersättning vid vård av barn, vilket gör att mammor kan gå back på att jobba (hyresbidrag/dagersättning tas bort vid jobb). Det blir ett slags moment 22 för många mammor. (VAB och föräldrarpenning kan man bara få om man är folkbokförd i Sverige, vilket de inte blir enligt massflyktsdirektivet)


De hamnar i både socialt, ekonomiskt och digitalt utanförskap.


De kan få sjukersättning från Försäkringskassan OM de har registrerat sig där. De kan också gå med i vissa A-kassor. (En stor utmaning har varit att information om allt detta är utspridd på myndigheters sidor och svår att ta till sig för många).
Viktiga problem:

 • Saknad av Bank-ID
 • Det är inte möjligt  att hyra bostad i första hand,eller att stå i bostadskö för bostad
 • De flesta skol-, utbildnings- och arbetsplattformar/sajter kräver inloggning via Bank-ID
 • Det är omöjligt att använda medicinska applikationer, online konsultationer
 • Inte alla vårdcentraler och optiker kan ta emot ukrainare utan personnummer
 • Bara de som arbetar eller studerar på ett universitet kan öppna ett svenskt bankkonto
 • Det finns inga onlinebokningar, alla bokningar för möten med myndigheter, vårdcentraler och banker görs via telefon
 • SFI och Komvux är fortfarande omöjligt för ukrainare i många kommuner. Det är möjligt att gå på kurser i andra kommuner, men man måste betala för sin egen resa
 • Många universitet vägrar ukrainare att studera. Även om ukrainare studerar har de inte möjlighet att få CSN.
 • Det är omöjligt att få VAB eller föräldrarpenning (då de inte är folkbokförda i Sverige)
 • Det går inte att köpa i nätbutiker
 • Det går inte att byta Massflyktsdirektivet till arbetsvisum eller asyl

Andra problem:

 • Saknad av Swish (många ställen tar idag inte kontanter.)
 • Komplicerat process för att öppna ett företag. Det är bl a mycket svårt utan digitalt ID och för det krävs det personnummer. Det behövs för att kunna hantera all administration för företag. Artikel >>
 • Omöjligt att delta i de flesta program från Arbetsförmedlingen
 • Bara de som jobbar eller studerar på ett universitet kan ta körkort. Registrering för provet kan inte göras online, man måste kontakta institutionen flera gånger skriftligen
 • Det är omöjligt att ha EU-kort, försäkring inom EU resan hos Försäkringskassan
 • Alla betalningar för tjänster, förskola, sjukhus, försäkringar, el etc. sker via en faktura. Om man inte har ett svenskt bankkonto måste man betala ett tilläggspris (Handelsbanken 85 kr = mer än en dagsersättning)
 • För barn som har en funktionsnedsättning finns ingen möjlighet att få ytterligare hjälp
 • Man kan bara använda Internet från Telenor, fakturan kommer i pappersform, för vilken man behöver betala 50 kronor varje månad, det är omöjligt att ändra den till en elektronisk. När man skall betala den på banken betalar man ett tilläggspris (Handelsbanken 85 kr)
 • Det är omöjligt att vara medlem i butikernas medlemsklubbar, som ger rabatter,  i de flesta butiker
 • Barn kan ibland inte gå till klubbarna på fritids, eftersom betalning sker via Swish, anmälan via personnummer
 • Det går inte att få rabatter för användning av mobilabonnemang, verifiering via Bank-ID krävs

 • Lokalresor; I Storstockholm reser flyktningar gratis. Det är en väldigt viktig sak och mycket uppskattat. Annars skulle de lägga en dagsersättning på en t/r resa och fastna i sina trånga hem. Detta sker i många andra städer/regioner. De äldre - ja alla - kommer inte ut eller tvingas gå långa sträckor för att komma till gratisutlämning av mat, välgörenhetsorganisationer, många har inte råd att ta sig till SFI utbildning, sociala aktiviteter i kyrkor osv.

  Man kan ansöka om bidrag till resor från Migrationsverket när speciella förutsättningar gäller - t ex avstånd till SFI m.m. 

  - Gratis resor borde ges i alla regioner. Det är viktigt för integrationen.