Vi har samlat in tankar från flera volontärorganisationer, som stöttar ukrainare i Sverige specifikt. Huvudfokus är på den ekonomiska situationen. Det finns många andra utmaningar också - se "Main Problems"


Läs nedan observationer och tankar från ledarna från organisationer som jobbar med ukrainska flyktingar.


Det är fokus på de som inte själva tjänar så att de kan försörja sig. Ca 50% av de arbetsföra (uppskattad siffra) har idag inte arbete och är beroende av dagersättning. Till det tillkommer alla pensionärer. Det är också så att inte alla i arbetsför ålder kan arbeta av olika skäl. Många lider av psykisk utmattning och PTSD - de får inte vård. Personer med funktionsnedstättningar har särskilda utmaningar och de får inget stöd, eller vård, i Sverige.

De som kan jobba vill jobba. Betänk dock att många är hänvisade till boenden på orter där det INTE finns jobb!
Vad tycker du? Regeringen bedömmer att det inte finns en opinion för att hjälpa de ukrainska flyktingarna ur den akuta fattigdom de råkat ut för i Sverige. De tycker att dagersättningen räcker fram tills dess att förändringar, som man vill införa t ex personnummer och folkbokföring är på plats. Dessa förändringar är bra och kommer att ge bättre möjligheter, men vi vet att det kommer att ta tid att få det på plats. Det finns ingen tidsplan.Help Ukraine Gothenburg - stöttar ukrainare i Sverige och i Ukraina

(Editors remark - This organisation supports a lot in Ukraine. It is one of the largest volunteer inititives in Sweden. They meet refugees from all over Western Sweden)


Letter from Head of Mission at Hug, Katja Blagodyr, January 22nd 2024


I wanted to bring to your attention some concerning issues that we are currently witnessing here in Gothenburg and Västra Götaland Region (VGR). It has come to our notice that a significant number of individuals are facing severe difficulties due to unfavorable conditions, and I believe it is essential to address these matters urgently.

The issues we are observing include:


 1. Prostitution:There is a growing problem of individuals, particularly vulnerable women and children, being forced into prostitution. This is a deeply distressing situation that requires immediate attention.
 2. Strategic Marriages:We have noticed an increase in the occurrence of arranged marriages, which can lead to individuals being trapped in difficult and sometimes dangerous situations.
 3. Exploitation:Many people are being exploited in various ways, such as through unfair labor practices, human trafficking, and other forms of abuse. These situations can have lasting and detrimental effects on individuals' lives.
 4. Suicide Attempts:Due to the challenging circumstances they face, some individuals have resorted to suicide attempts as a way to escape their hardships. This is a tragic consequence of the problems at hand. Today we have 4 Ukrainian psychologists working at HUG addressing this issue and more.
 5. PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder):Those who have experienced trauma, exploitation, or violence are at risk of developing PTSD, which can severely impact their mental health and overall well-being.


It is essential that we take immediate action to address these issues, provide support to those in need, and work towards creating a safer and more secure environment for all members of our community.

Furthermore, I would like to emphasize that the current daily allowance of 71 Swedish kronor for migrants in our community is a source of great humiliation and inadequacy for those who are compelled to subsist on such a meager sum. This allowance is not sufficient to cover basic needs, leading to dire consequences and severe hardships for many individuals. We must reevaluate and revise this allowance to ensure the dignity and well-being of migrants.


On a daily basis, we are receiving between 30 to 50 individuals who are in dire need of basic necessities, including food, warm clothing, blankets, and more. The conditions they are facing are deplorable, and their precarious existence in temporary arrangements is fraught with uncertainty.


We are now working at results from our survey and will soon publish official numbers which can be used in continues dialog on topic of living situation of Ukrainian refugees in Sweden


I kindly request your involvement and support in addressing these matters urgently. By working together, we can strive to create a more compassionate and inclusive society, where all individuals, regardless of their background, can lead dignified lives.

Thank you for your attention and consideration.


Katja BlagodyrVår verksamhet i Sverige. I tillägg har vi stor verksamhet för stöd i Ukraina.


Vi på Hug har arbetat med att stödja ukrainare i Västsverige med att komma in på arbetsmarknaden sedan april 2022. Vi har genomfört flera projekt (med finansiering från VGR, privata aktörer, ESF) som syftade till att hjälpa ukrainare och arbetsgivare att hitta rätt matchning, och även skapa praktikmöjligheter. Här är några exempel på vårt arbete:

 • 6 jobbmässor där över 50 arbetsgivare fick träffa över 500 jobbsökare.
 • samarbetet med Sahlgrenska Universitetssjukhus som resulterade i över 20 anställningar för ukrainska sjukvårdspersonal. En av cheferna som rekryterade kommenterade Svens inlägg, förresten.
 • genomförande av över 100 informationsmöten, workshops, företagsbesök och nätverksträffar för att hjälpa ukrainare att skapa en bättre förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige och hur man kan bygga sitt nätverk.

För mer information om Hugs arbete inom arbetsmarknadsintegrationsfrågor:

https://www.linkedin.com/company/careconnectwithukraine/

https://www.hug.ngo/en/ccwu


Ett konkret förslag på åtgärder som skulle kunna hjälpa ukrainare att uppnå ekonomisk oberoende, förbättra sitt välbefinnande och integrera snabbare, samtidigt som det skulle stödja Sverige i att hantera problemet med kompetens- och personalbrist inom vissa branscher:

Korta yrkesutbildningar med stipendium eller ersättning via etableringsstöd, där arbetsgivare deltar och är redo att anställa kandidater som genomför utbildningen eller åtminstone erbjuda praktikplatser under utbildningen. Detta kan inkludera branscher som chaufförer, kockar, vård- och omsorg, barnomsorg, samt nya yrkesområden kopplade till t.ex. etableringen av batteriproduktion, med mera.


Professionell utveckling som ukrainare går miste om på grund av att de inte har personnummer:

 • Etableringsstöd från Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan.
 • Möjligheten att delta i Jobbsprånget-programmet (eller liknande program som erbjuds av Arbetsförmedlingen eller regioner) – en fantastisk möjlighet för utrikesfödda att få praktik hos etablerade företag i Sverige (t.ex. vi på Volvo Group, där jag arbetar, har flera sådana positioner varje år) som kan leda till anställning.
 • Många ukrainare vill lära sig nya yrken men har inte rätt till att studera på yrkeshögskolor. Jag anser att det är minst sagt ologiskt att ukrainare får studera på universitet (vilket är helt fantastiskt, så klart!) men inte har rätt till yrkesutbildning.

De begränsade möjligheterna till stöd för att komma in på arbetsmarknaden eller/och utveckla nödvändiga färdigheter leder till de resultat som tydligt framgår i rapporten  UKRAINIANS AND THIRDCOUNTRY NATIONALS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN SWEDEN (vilket överensstämmer med kartläggningar av ukrainare som vi arbetar med). 56% av ukrainare i Sverige har jobb, men de flesta av dessa jobb är okvalificerade, oftast - städjobb. Samtidigt har 63% av ukrainare en universitetsutbildning. Tyvärr är de två huvudalternativ som majoriteten av ukrainarna står inför:att ta ett okvalificerat jobb att ha någon form av inkomst, eller leva på 71 SEK per dag medan man studerar SFI på heltid för att kunna ha möjlighet till mer kvalificerade jobb i framtiden.


www.hug.ngo

Refugee Support Uppsala - stöttar drygt 1000 familjer som reser upp till 3 timmar för att komma och få en matkasse


1) Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingarna

Den ekonomiska situationen är en ekvation som inte riktigt går ihop. Det är inte tillräckligt mycket pengar för att leva på.

Vi måste nu påpeka att flyktingarna från Ukraina inte är asylsökande. Det är inte tillfälligt de får ersättningen, under asylprövning.


Flyktingar enligt direktivet har inte bankID och kan beställa mediciner online. En förpackning Ipren på apotek tar nästan en hel dagsersättning. Och då är meningen att det ska räcka till mat, kläder och hygien också. Med 1994 års livsmedelspriser (när nivån bestämdes) gick det. Men med dagens priser går det inte.


2) Effekten av denna situation

Effekten är att de får vända sig till hjälporganisationer och kyrkor för att klara månaden.

Där hjälporganisationer inte finns, blir situationen värre. I en optimal värld skulle de kunna skaffa ett arbete, om det fanns, men det är endast ett fåtal som har kunskaper i Engelska, än färre i Svenska. Utan mobilabonnemang är det också mer komplicerat att söka arbete. Kontantkort är dyra och svåra att skaffa då de flesta numera kräver registrering med personnummer(vilket de inte har).


Då återstår tyvärr prostitution och brottslighet. Vi ser ett stigande drogmissbruk bland ungdomar. Detta eftersom de kommer ofta från ett trauma, är utan socialt skyddsnät, och i och med den minimala ersättningen knappast har råd med ett normalt nöjesliv. Därför dras de lätt in. Där det ofta är gratis i början, och blir där mer och insnärjda.


3) vad tror du skulle behövas när det gäller ekonomiskt stöd.

Att lyfta upp ersättningen till existensminimum för de som inte kan arbeta vore optimalt, men alla höjningar är förbättringar. Det kan vara klokt att titta på hur det ser ut i andra länder. Sverige är i absoluta botten.


4) Vad din organisation gör för att hjälpa ukrainare i Sverige.

Vi delar ut matkassar. Plus viss hygien och mediciner. Vi har dryga tusentalet familjer som reser till oss för en kasse en gång i månaden. Med upp till tre timmars resväg enkel resa. Och vi ger ut ungefär ett ton per öppetdag.


5) Annat du vill säga

Vi vill egentligen inte utföra det här arbetet, energin skulle vara bättre lagd på hjälpsändningar till Ukraina. Men hur de här människorna behandlas i Sverige nu är inte ok i ett västland.


https://refugeesupport.se/

Hope worldwide Sweden - Solna/Stockholm - har hjälpt över 20 000 ukriainska flyktingar


1) Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingarna

Den ekonomiska situationen är inte hållbar särskilt för mammor med barn och de som inte kan få ett arbete i Sverige, t.ex, äldre personer. 71 kronor per dag räcker inte till det mest basala behovet av mat, hygien, husgeråd, hårvård, kläder osv. Pensionärer och de som delar hushåll med annan får 61 kronor.

 

2) Effekten av denna situation

Många måste kämpa för sin överlevnad trots att de kommit till ett land med ett av världens högsta levnadsstandard. Detta med utgångspunkt från att de flytt från krig, med traumatiska upplevelser och separation och oro för familjemedlemmar som måste vara kvar. 

 

Sverige riskerar göra om samma misstag igen där vi inte erbjuda full integration till de människor vi tagit emot. Följden av detta leder i bästa fall till småstölder av förnödenheter till långt större och desperata följder. 

 

3) Vad tror du skulle behövas när det gäller ekonomiskt stöd

 1. Snabb och enkel åtgärd, öka dagersättningen! Ur ett rent pragmatiskt perspektiv blir detta en bråkdel av kostnaden vi annars får från följder av psykisk hälsa, prostitution, utanförskap, och andra följder. 

 2. Se över villkoren för massflyktsdirektivet. Öppna tidigare för SFI och se till att alla får tillgång till det (det erbjuds inte i alla kommuner). Underlätta för ID-handlingar och basala samhällsfunktioner för allt från att kunna hämta ut paket till villkor för barnomsorg och VAB så att mammor kommer i arbete.  

Underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att betala ut lön utan att behöva gå tillbaka till bruna kuvert med kontanter. Certifieringsprogram till högutbildade för att komma in i kvalificerade arbeten inom vård, teknik etc. 

 

Förutom humanitär hjälp kan Sverige göra sig själv en tjänst genom att Ukrainare ges möjlighet att bidra till samhället. 


4) Vad din organisation gör för att hjälpa ukrainare i Sverige.

HOPE worldwide Sweden driver initiativet "Care för Ukrainare" vilket i första hand en av få mötesplatser för Ukrainare i Stockholm. Från den 7 mars 2022 har vi delat ut kaffe, fika , hygienprodukter m.m. Först utanför Migrationsverket, sedan i vårt HOPE center i Solna.

Verksamheten har, som många andra, utvecklats snabbt, och vi gör många aktiviteter som syftar till att underlätta integration. Vår vision är att vi ska skapa miljöer vid kaffemaskinen eller andra aktiviteter som hjälper deltagarna att använda och träna sin svenska på ett lättsamt sätt. Vi gör det genom t.ex. syförening, fotbolls-kvällar, picnic, till rena språkkurser. 

Under 2023 fick vi också stöd från Europeiska Socialfonden för att anställa 3 deltidsanställda för att få möjlighet att arbeta än mer effektivt. 


5) Annat du vill säga

Situationen i Sverige skulle vara långt sämre om inte välgörenhetsorganisationer offrat 1000-tals timmar och näringslivet tagit kraftfulla initiativ för att hjälpa människor i arbete. 


www.hopewwsweden.se

House of Ukraine - a large Ukrainian organization for families in Stockholm


1) Financial situation of refugees

The financial situation of refugees is quite critical. Most do not have a job at all or work part-time with low pay.
A large percentage of Ukrainians have higher education. But they cannot work in their specialty due to the unique properties of employment in Sweden (i.e lack of network, contacts, knowledge of the lows). A language barrier is also a factor.

Social benefits are very low, these people are below the poverty line. They survive thanks to various volunteer projects, because it is not possible to do this with allocated social assistance.


Most are mothers with children. The problem is that there is no other adult on whom you can partially rely. A woman alone has to take care of everything. It is difficult even under normal conditions, and here the issues of housing, work, household and adaptation in general have not yet been settled.


It is also difficult for working people, because after going to work, they start paying for everything themselves, but due to low wages for unskilled work (often it is part-time), it is too difficult to support 2-3 children on a small wage of a single mother.

2) The effect of this situation

Low social payments, having to make the decisions to work below qualifications held, unsatisfactory living conditions, lack of a personal number, bank ID, Swish, which complicate many processes and take a lot of time and effort, leads to the fact that Ukrainians have been in a difficult financial, social and psychological situation for almost 2 years.

3) What do you think is necessary when it comes to financial support


State support to ensure that the standard of living of Ukrainians in Sweden is satisfactory. Increase state support, provide opportunities to study as everyone else. Continue programs aimed at integration. Support volunteer organisations that work with Ukrainians.


4) What do we do


Our mission since March 2022 is to support Ukrainian children and their parents and help ensure they have a meaningful start to life in Sweden. House of Ukraine provide free after-school creative, culture preserving/culture exchange and educational activities, that in turn promotes rehabilitation, learning and social interaction and helps with integration at the children´s pace. A creative and active pastime not only benefits the children, but also brings much needed comfort for their mothers.


5) Anything else you would like to add?

Thank you for the fact that the Swedish people and government want to help and support Ukrainians. 


www.houseofukraine.se


Ukrainagruppen Örebro - Stöttar drygt 370 ukrainare


1) Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingarna

Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingar är allvarlig, som du vet, 71 kr om dagen räcker inte långt.


2) Effekten av denna situation

Att vara beroende av andra människor, organisationer, svart jobb, prostittion, kriminalitet och fattigdom.


3) vad tror du skulle behövas när det gäller ekonomiskt stöd.

Att de ukrainska flyktingarna ska ha rätten att bokföra sig i den kommun de bor i och därmed skaffar personnummer. Att ha rättigheter som alla andra flyktingar i det här landet rätt till etableringsprogrammet och därmed rätt till etableringsersättning.


4) Vad din organisation gör för att hjälpa ukrainare i Sverige.

Hos Ukrainagruppen Örebro är 370 personer inskrivna, flyktingarna får månadsranson med hygienartiklar (schampo, tvål, tvättmedel, mensskydd, blöjor, tandkräm, tandborstar, diskmedel, rengöringsmedel osv). Man skriver in sig på olika behovslistorsom tv, dator, strykjärn, lampor, olika slags köksmaskiner osv när dessa grejer kommer in så delar vi de till dem personer som finns på de olika behovslistorna,ofta långa köer. Många örebroare skänker till Ukrainagruppen och vi distribuerar till de behövande ukrainska flyktingarna.

Vi har ordnat massa aktiviteter, i samarbete med studieförbunden organiserat svenskundervisning under 2022, har samarbetat med många olika organisationer, myndigheter, företag, kyrkor mm. Jag skickar verksamhetsberättelsen från 2022, för året 2023 är verksamhetsberättelsen inte klar än.


5) Annat du vill säga

En grupp som staten struntat i fullständigt är att alla tusentals människor (svenskar och andra som bor i Sverige) tagit hand om ukrainare och öppnat sina hem för de ukrainska flyktingar i det så kallade ett eget boende. Migrationsverkets hantering av dessa underbara människor är under all kritik.


Länk till gruppen >>Ukrainska Föreningen Östergötland - stöttar cirka 200 familjer1) Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingarna och 2) Effekten av denna situation:

Sysselsättningsrelaterad problem är i stort sett kopplade till andra migrationsfrågor som ukrainare som bor i Sverige enligt direktivet upplever dagligen.

Jag vill lyfta två saker som vi ser som viktigast för våra flyktingar.

ETT:
Låg dagersättning som inte ändrats sedan 1994. För det första är de flesta ukrainska flyktningar kvinnor och barn.Det är inte lätt att direkt hitta jobb utan att kunna språk, vilket tar tid att lära sig.


Kollektivtrafiken i Östergötland är inte gratis. Att åka fram och tillbaka till centrum kostar många gånger mer än ett dagbidrag. Det är därför kostsamt för våra flyktingar att gå på vårt språkcafé, demonstrationer och informativa möten. Åka buss eller köpa mat?


Vi har försökt nå fram till Östgötrafiken med detta men inte lyckats. Vi föreslår att kollektivtrafiken i Östergötland och andra regioner ska vara avgiftsfri för ukrainska flyktingar som ännu inte lyckats skaffa sig jobb. Om det finns rädsla för överbelastning kan det begränsas till lågtrafik.

TVÅ
Ett annat stort problem är att utan personnummer har ukrainska flyktingar ingen tillgång till bank-ID, vilket avsevärt begränsar deras interaktioner i det svenska samhället. Tänk efter själv - hur många gånger har du använt bank-ID senaste månaden? Hur skulle du har löst det utan bank-ID? Den alternativa Freja godkänner samordningsnummer men företag godkänner inte alltid Freja.

Dessutom går det inte ens för ukrainska flyktningar som skaffat sig jobb att få personnummer. Då fortsätter man bo i Sverige med begränsade möjligheter som avgörs av samordningsnumer även om man ganska bra kan klara sig i Sverige. En till viktig begränsning är att föräldreledighet gäller inte ukrainska flyktingar. Därför blir massflyktsdirektivet ett slags limbo för ukrainska flyktingar med jobb.

3) Vad tror du skulle behövas när det gäller ekonomiskt stöd

ETT: Att höja dagersättning för de ukrainska flyktingar som ännu inte har jobb och exempelvis att göra kollektivtrafiken gratis för dem är en bra början (de kan de åtminstone bättre hjälpas av ideella
föreningar som vår).

TVÅ: Att skapa en enkel procedur för att för personnummer för de ukrainska flyktingar som redan fått jobb och kan klara sig i samhället.


4) Vad din organisation gör för att hjälpa ukrainare i Sverige 


Vi är en ideell förening som har sitt säte i Linköpings kommun och har till ändamål att bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella ukrainska identiteten, och hjälpa ukrainare i Sverige och Ukraina, med fokus på Östergötland.

samt att vi:

-- har en gratis butik i Linköping för ukrainare från hela Östergötland

-- har ett Ukrainska kultur- och utbildningscentret i Norrköping https://www.facebook.com/groups/342538821462918/

-- håller manifestationer till stöd för Ukraina (i Linköping)

-- har språkcafé för ukrainare och svenskar (i Linköping)

-- anordnar utställningar som visar vad rysslands krig är för någonting

-- kommunicerar med politiker på nationell, regionell och kommun nivå

-- anordnar informationsmöten med myndigheter för ukrainare

-- skickar hjälp till Ukraina (med hjälp av våra samarbetspartners)


Vi har i princip ingen finansiering utan är helt enkelt ett gäng volontärer (drygt 35 medlemmar). Vi har kontakt med cirka 200 familjer i Östergötland. Vi jobbar med flera olika saker. En av sakerna är att hjälpa ukrainska flyktingar som kommer till Östergötland. Vi är mest verksamma i Linköping, då vår flesta medlemmar och volontärer är från Linköping, och har också ett ukrainsk kultur och utbildningscentrum i Norrköping.

Vi har ett humanitärt centrum i Linköping, där vi fortfarande delar ut kläder, hyeniska artiklar och sådant till ukrainska flyktingar, och ett språkcafé, där ukrainare varje vecka kan träffa svenskar och öva på svenska språket, samt lära sig mer om den svenska kulturen och få hjälp med att lösa praktiska frågor, som att skriva CV, ringa Vårdcentral, boka ett besök på bank osv.


Vi har arrangerat informativa möten med företrädare för Polisen och lokala organisationer. Dessutom har vi anordnat ett sommar- och höstläger, en målarkurs och andra aktiviteter för barn som kom från Ukraina.

Vi anordnar manifestationer och olika utställningar till stöd för Ukraina i Linköping.

Vi samarbetar med flera olika organisationer och föreningar både på lokal och nationell plan och i Ukraina.

Ni kan läsa mer påwww.ukrfo.se och https://www.facebook.com/UkrainianAssociationOstergotland.

Mötesplats Ukraina i Kristianstad


Vi drivs av Rädda Barnen, FN-föreningen och Röda Korset 


Vad gäller frågorna om villkoren för våra ukrainska flyktingar; 


Dagersättningen är alldeles för låg och omgående måste höjas. Det är genant för Sverige att vi har en så låg dagersättning i förhållande till andra länder.


Det handlar om att de inte får personnummer som svenskar, problem med bankid, att få ut sin lön på bankkonto då bankerna tar lång tid på sig att ordna detta, när de jobbar får de inte vabba, de får endast akut sjukvård mm mm.


En sak som vi påverkat vår egen kommun är att ungdomarna från Ukraina nu kan få sommarjobb, vilket de inte fick tidigare, då de inte var folkbokförda i kommunen.


Här i Kristianstad är vi mycket aktiva kring kriget i Ukraina. FN-föreningen har hittills anordnat 23 manifestationer på lördagar i centrum i Kristianstad. Vi började 26/2 2022 och manifesterade varje lördag under den hösten. Sedan dess har vi varje månad ordnat lördagsmanifestationer med totalt många talare (politiker, föreningsaktiva, kulturmänniskor mm). Vi fortsätter nu närmast 27/1 och sedan varje månad i vår. Se vår Fb:sida:https://www.facebook.com/profile.php?id=100066491922709


Vår mötesplats Ukraina är öppen måndag, onsdag och fredag kl 15-19 må-onsd och kl 11-15 fredag. Ditt kommer 30-60 ukrainska flyktingar (vuxna och barn) varje dag för umgänge och information, får enkel mat, får kläder och förnödenheter mm. Via Lions i Åhus har vi fått mycket pengar som gör att vi kan ge våra vänner matkuponger i affärer, fria resor via Skånetrafiken, cyklar mm. Mat får vi regelbundet via Willys (överbliven men ok mat). Mötesplatsen har två anställda, varav en ukrainska flykting. Vi finansieras i huvudsak via Rädda Barnen som fått EU-pengar. Mötesplatsen ordnar också aktiviteter för bl a barnen, som besök på Jumpyard, bio mm. Se mötesplatsens Fb-sida:https://www.facebook.com/meetingplace.ukraina.kristianstad


KlinteVolontar - Gotland


KlinteVolontar is a volunteering group on Gotland län that is providing help to over 200 Ukrainian refugees on the island and civilians in Ukraine.


Open letter from volunteersand co-foundersof KlinteVolontar Anastasia Bilenko and Tero Aalto, 2024-01-26

Dear Sweden,

We from KlinteVolontär want to bring your attention to a number of difficulties that Ukrainian refugees are struggling with on Gotland.


According to the rules of the immigration agency, asylum seekers and people who are under the European Union's directive about temporarily massively moved persons can get up to 71 SEK per day. But in reality, Ukrainian refugees that are living together in accommodation from a Migration Agency are allowed to get only 61 SEK per day. Even those that are living in other types of accommodations are not single adults, but living in big families, which also does not allow them to get 71 SEK per day, but 61 only.


Anyway, any of these numbers does not cover the needs of somebody who is new to a country. We believe that the level of economic support for refugees in Sweden is humiliating. This support wasn't reconsidered for the past 30 years; meanwhile, the economic situation in the world changed.


But those Ukrainian refugees who decided not to rely on financial support from the Migration Agency, but to work, are facing other issues. Working ones that are living in accommodation from a Migration Agency have to pay rent/fee for this accommodation. For example, there is a family of five (two adults and three kids) that are living in one room together that is around 28 square meters, and they have to pay 6300 SEK per month to the Migration Agency.


Meanwhile, the condition of the accommodation is not meeting the appropriate level of standard, according to us (but the commune insists that the accommodation was approved by Migration Agency workers). Those people are forced to share a kitchen, toilets and showers with other families, and that kind of accommodation on Gotland contained around 70 people at its peak. Also, accommodation was facing a lot of issues with electricity, the fire alarm, canalization and even the condition of ceilings.


It's also important to clarify that Ukrainian refugees in this type of accommodation are written down as EBO which helps them to get 61 SEK per day maximum instead of 19 SEK. But in fact, those people are living together just because the commune claims that there is no other type of accommodation.


The low level of economic support from the Swedish government and the conditions of Ukrainian refugees that are living on Gotland are creating a number of issues for them. First, it is a high stress level for people whose future isn't clear and who are completely new in a country with a new law system, a new language, and a new mentality. And also last, but not the least, they are the people who escaped the war and are carrying all this trauma from losing loved ones, their homeland and the life that they knew.


At the same time, the medical care system in Gotland is not offering them any kind of psychological support or help, but only acute care. All of this, as mentioned before, forces people to develop destructive patterns of behavior such as self-harm, suicidal thoughts and actions, alcohol and drug abuse, and fighting (verbally and physically) behavior in general. Among Ukrainians, there were unregistered cases of stealing from each other, from food to big sums of money. Which turned the Ukrainian community on Gotland into a closed type of community that is integrating really slowly.


At this moment, there are only two critical things that Ukrainian refugees in Sweden are in need of. It is increasing the level of economic support and getting a personal tax number.


The level of economic support needs to be increased so it will be able to face the condition of the market today. Sweden is considered as one of the richest countries in the world, while the level of economic support for refugees in Sweden is the lowest among Nordic countries. An adequate level of economic support would allow Ukrainian refugees to continue with their studies with the hope of getting a better working place in the future, instead of choosing a working place with poor payment and poor conditions. What is also important to understand is that an adequate level of economic support is one of the best ways to prevent an increase in crime cases.


The second, but equally important, is to give Ukrainian refugees a personal tax number. The average Swedish Citizen isn't afraid to lose a wallet, but a telephone. And it's all because the telephone usually contains the critically important tool that helps in everyday life, which is Bank ID. Bank ID is not only the simplest way to use Swedish services as a personal cabinet on a website of 1177, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, but also a way for online shopping, which in the conditions of Gotland could be a game changer. The Bank ID is the best way in Sweden to legitimize the identity of a person and the way to get Swish, which is so usual for payments. But even more important about the personal tax number is the fact that it allows a person to get all possible help in a medical care system, as well as additional economic support for children, accommodation and sick days.


KlinteVolontär is a small group of active people that have been helping Ukrainian refugees on Gotland since summer 2022, most of all in Migration agency accommodation in Klintehamn. Though we are not an organization yet, de facto, our volunteer group was created in September 2022 without even a name when we started to provide lessons of Swedish language.


We're focusing on meeting the essential needs first. We are collaborating with private individuals, farmers and chains of grocery stores such as Coop and ICA to provide food and hygiene products for Ukrainian refugees that are living in accommodations. Furthermore, we also got a lot of help from Gotlandic people who donated their clothes and furniture to Ukrainians.


From September 2022 to May 2023, we were providing education of Swedish language for Ukrainian refugees in accommodation in Klintehamn. At that period of time, there was almost no other option for Ukrainian refugees to learn Swedish. We also created the project "Mat'oPrat" for Ukrainians who do not have jobs. We gather people in the daytime and make different kinds of meals together, and during all this process, we were talking Swedish.


We are also busy with everyday questions, from booking appointments, translating and accompanying to solving complicated cases and providing basic legal support.


As a side activity, we created a project that talks about the war from the perspective of the child - "Stulen Barndom".


This year 2024 we hope to grow: to turn our volunteering group into a real organization, to get more volunteers and to add help to Ukraine to all our activities that we have already at this moment.


We would like to add that Gotland is probably one of the most complicated communes for Ukrainian refugees to start from. The lack of a Migration Agency office and separation from the rest of Sweden create difficulties for not only Ukrainian refugees, but for many others who are living here. Also, the average salary is one of the lowest among all the communes, and the commune tax is probably one of the highest in the country.


Gotland, being a tourist place, makes the lives of residents really complicated because there are almost no all-year-around jobs, and summer jobs last between two and three months only. The types of jobs that are available for Ukrainian refugees here are those that are relevant to tourism. This is cleaning in hotels and working in the kitchen in restaurants and resorts. The types of all-year-round jobs that are available for Ukrainian refugees have to do with farm work or homes for the elderly.


As KlinteVolontär we feel really sad that the huge experience, knowledge and potential of Ukrainians are left without interest, just because from the perspective of the Swedish government bureaucracy is way more important than the qualities and competence of the person. We believe that Ukrainian refugees are containing a valuable resource for Sweden and are having a lot to learn from.


We feel really disappointed about the way how Ukrainian refugees are treated by the Swedish government and especially by the Region Gotland.


KlinteVolontar >>

Väsbys humanitära hjälp till Ukraina   (Upplands Väsby, Stockholm)


1) Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingarna?

 

Mycket svår ekonomisk situation. Speciellt drabbade är småbarnsfamiljer och enstamstående med barn. Det bistånd de får månadsvis är såpass litet att det inte gå täcka alla kostnader som uppstår med barnmat, blöjor och livsmedelsprodukter för att täcka dagliga näringen per individ. 

Det skall också räcka till kläder. Till vårt center bokas familj som reser långtifrån då deras barn går i overaller som de fått av volontärer vid ankomst till Sverige för nästan 2 år sedan och kläder är på tok för små.  Vårdsnadshavare är illa tvungna att klä de i kläder som är aldelles för små då de inte har råd att köpa och alla volontärscenter befinner sig i stora städer och ej i små orter. Situationen är såpass illa att dessa familjer är fortsatt beroende av volontärsstöd. 

 

2) Effekten av denna situation

 

Depression, ångestrelaterade attacker, oro, beroendet av volontär center där matkasseutdelningen och kläddutdelningen står i fokus. 

 

3) vad tror du skulle behövas när det gäller ekonomiskt stöd.

 

För det första höja biståndet till de föräldrar som ej har möjlighet att jobba i samband med att de har små barn hemma. De täcks inte av försäkringskassan eller a-kassan och andra typ av försäkringar. Om man skulle kunna åtminstone höja biståndet för småbarnsfamiljer hade det hjälpt dem att klara sig ekonomiskt och bli mindre sårbara. Det handlar inte om stora summor som kan locka fler att bli föräldrarlediga eller få ett barn till utan för att kunna åtminstone köpa det nödvändigaste till de barn som finns i hushållet.4) Vad din organisation gör för att hjälpa ukrainare i Sverige? 

 

Vår organisation "Väsbys Humanitära hjälp till Ukraina" där jag Elena Ernman är ordförande) handlar framförallt om att dela ut kläder och driva olika aktiviteter och utflykter för ukrainska familjer och ungdomar.

 

Vi har kläddförråd och vi har klassrum där vi driver aktiviteter. Bl.a. Tetatergrupper för ukrainska barn med ukrainska teman i fokus och även artterapi för positivt tänkande. Det finns även psykologer och läkare på plats som kan ge rådgivning och stödsamtal till traumatiserade besökare. 

Vår kläddbutik/kläddförråd besöker en del småbarnsfamiljer som är på jakt inte bara efter kläder men även blöjor, barnmat och ersättning samt välling till sina små barn.

Ytterligare erbjöds samtalstöd och vägledning till de som är i behov samt det finns alltid tillgäng till fika och gemenskap där alla hjälps åt för att stödja varandra.

 

Snart organiseras även svenska kurser med ett fantastisk pedagog (studiecirkel) speciellt för dem som inte har möjlighet att plugga på SFI på grund av överbelastning på jobbet (låga inkomster och skyhöga hyror på andrahandsmarknaden som gör att kvinnor sliter ihjäl sig för att försörja sina barn och betala månadshyra).

 

Vi befinner oss i Upplands-Väsby och vår mottagning är öpppen på lördagar. Dit kommer både de som vill donera (oftast invånarna) och det kommer ca 20-40 personer på besök för att välja kläder, leksaker, husgeråd och mycket annat. 

 

Det är inte bara kläder och annat humanitärt som ger det nödvändiga stödet utan att bli bemött på ett sätt som gör att besökare går med ett extra värme i hjärtat och med tacksamhet att det finns de som bryr sig om deras existens. 

 

 

5) Annat du vill säga

 

Många ukrainare förlorade sina hem och mirakulöst överlevde och tog sig ur landet. Sverige vill inte förstå att stor andel inte har någonstans att återvända ändå beviljas inte personnummer och uppehållstillstånd utan bara LMA som förlängs år efter år,

 

Ukrainare som förlorade allt känner sig svikna då de efter att de förlorat allt och landat i Sverige och kännt tacksamhet till Sverige.  Sverige tog emot dem när de var trassiga både i själen och mentalt och de vill verkligen starta nytt liv och skaka av sig all smärta och trauma. De vill ha fräschstart i Sverige. Men landet förlänger LMA kort och fortsätter svika deras förhoppningar. Det upplevs smärtsamt att känna sig "hemlös" speciellt bland de från Kherson region som är under ryssar. 

 

Länk >>

Ukrainska föreningen i Vänersborg


Vänersborg har Sveriges största anläggningsboende Restad gård. Så många ukrainare har bott här någon gång under processen.


Ukrainska föreningen i Vänersborg startade språkcafe för nyanlända. I samband med träffarna brukade vi dela ut insamlade kläder, saker, möbler, husgeråd, produkter som bröd på initiativ av privatpersoner. Vi har annonserat ut på sociala medier när vi specifikt efterfrågar något som behövts.


Några volontärer har jobbat dygnet runt och samlat in det som efterfrågas då bidraget från Migrationsverket inte räcker för att klara sig. Men det har inte skett systematiskt då vi är en liten nystartad förening med cirka 40 medlemmar.


Till skillnad från Stockholm har Västra Götaland inte haft gratis kollektivtrafik mer än någon första månad när ukrainarna kom. Det har varierat kring om/när de fått busskort från tex språkutbildning via Care. Det kan efter en månad upphöra igen.


De har då fått välja en i familjen som studerar och den andre gör det inte då man inte har råd med två busskort. Nu får ukrainare som studerar SFI- busskort via Migrationsverket.


Många jobb som erbjuds innebär obekväma arbetstider vilket gör det svårt för ensamstående att ta då många kommuner i vår närområde inte erbjuder nattförskola osv.


Ukrainare har inte möjlighet att vabba eller vara sjuka från sina arbeten. Det gör att de tvingas förlita sig på någon i nätverken som kan stötta i dessa situationer. En del har anvisats till små kommuner långt ut på landsbygden vilket isolerar dem och gör det tufft med studier, arbetssökande, handla billig mat och förnödenheter osv.


Vi har anordnat klädutdelardagar där vi bjudit in ukrainare att ta kläder, skor och annat. Dessa dagar har varit välbesökta med många deltagare som inte kan bekosta kläder själva.


Bor man i närheten av Restad gård så kan man ånjuta flera ”erbjudanden från olika välgörenhetsorganisationer och privatpersoner” om extra mat, kläder, husgeråd etc medan personer som bor längre bort inte kan ta del av dessa ”extra förmåner” då de inte har råd att ta sig till Vänersborg.


Bidragen behöver höjas och viktigt att ukrainare får ta del av socialförsäkringssystemet som vård av barn och slippa arbeta om de är sjuka. Många arbetar och försöker göra rätt för sig men hindras av systemet.


En del har tvingats jobba svart och det har också ryktas att några sålt sexuella tjänster då de inte klarar sig ekonomiskt att försörja sig och sina barn. Det skapas ett skuggsamhälle av ojämlika villkor. Hur länge ska Sverige se ukrainare som tillfälliga besökare? Åren går och tyvärr verkar kriget i Ukraina bestå.

Vår obesvarade skrivelse till migrationsministern 2023-02-20


Tio föreningar gick ihop och gjorde


en skrivelse till migrationsminstern och till arbetsmarknads- och integrationsministern >>


Dessa förblev obesvarade trots påminnelser från avsändarna.


Skrivelsen gjordes av


Kristina Järnebeck Ljungdahl, socionom Care KIAS, Stiftelsen Activa i Örebro län.
Lotta Karlsson Andersson, VD Stiftelsen Activa i Örebro län
Carina Oskarsson, Projektledare ABF Care Örebro
Linda Alexandersson, rektor Hyllie Park Folkhögskola
Susanna Stark, rektor Care of folkbildningen, Hällefors folkhögskola
Denana Holmberg, projektledare Care of folkbildningen, Hällefors folkhögskola
Hannes Nordgren projektledare Care Ukraina
Shahla Ojagh, samordnare Care Ukraina Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.
Brittinger Örenius, Projektledare Folkuniversitet Care Örebro.
Murad Artin, Ordförande Ukrainagruppen Örebro. 

Familjen Larsson med vänner i Stenungsund och Göteborg i kombination med Zonta International klubb Kungälv

 

Läs organisationens debatt artikel >>


Stöttar 60-70 krigsflyktingar (mestadels kvinnor och barn från 1-18 år, några fåtal män och unga män som passerat 18 år) från Ukraina.


Dessa är placerade på en flyktingförläggning i Svenshögen 16 km utanför centralorten Stenungsund. Mycket begränsad kollektivtrafik och utan samhällsservice, skolor eller affärer för mat och nödvändigheter.

 

 • Den ekonomiska situationen för de ukrainska flyktingarna

 

Sedan starten har det stått smärtsamt klart att 71:-/dag inte går att leva på i Sverige idag. De Ukrainska flyktingarna i Stenungsund får boendet betalt av Migrationsverket men allt övrigt får de bekosta själva för dagersättningen.


Då det inte finns några affärer att handla i vid boendet tvingas de att ta kollektivtrafik och åka in till Stenungsund där priserna på mat är för höga för dem att betala. I stället får de fortsätta med buss till Göteborg 45 km till en s.k. flyktingbutik som säljer ut ratade livsmedel nära bästföredatum från andra butiker. Resan får de bekosta själva.


Sjukvård och mediciner för sjukdomar och skador som inte är akuta skall bekostas av dem själva vilket gör att diabetesprover och kolesterolprover uteblir. Gymnasieelever som gått ut grundskolan får ingen undervisning då gymnasiet anses frivilligt i Sverige. De får någon form av grundläggande språkundervisning men missar helt alla andra ämnen. Göteborgs universitet låter de ungdomar som uppfyller kraven för sina respektive ämnen/linjer få tillträde till undervisningen gratis, en eloge för detta!

 

 

 • Effekten av denna situation

 

De har flytt från krigshärjade platser i Ukraina och tvingats lämna sina män, pojkvänner, sambos, bröder, fäder och andra släktingar samt hela sitt därvarande liv med arbete, bostad, vänner och sociala sammanhang. De är ensamma här med sina barn, får för lite stöd för att klara sig, endast akutsjukvård, grundskolebarnen sätts i en skola 1,6 mil från förläggningen i ett främmande land och under det första 1,5 året fick de vuxna ingen Sfi utan 30 timmar introduktion i det svenska språket.


Utan personnummer kan de inte skapa sig en profil på Arbetsförmedlingens hemsida. Närmaste arbetsförmedling ligger i Uddevalla 4 mil bort med buss. Merparten av dem talar inte flytande engelska. De skall alltså under telefontid ringa till Arbetsförmedlingen och försöka boka tid för inskrivning. Därefter skall de ta sig dit en viss tid bestämt av Arbetsförmedlingen, förklara sin kompetens på ett språk de inte behärskar, utan tolk och i ett system de inte fått förklarat för sig.

 

De vill arbeta och har arbetat merparten av sina vuxna liv. Många är välutbildade med många års akademiska studier och har innehaft chefsroller. Samtidigt har flera av dem små barn som skall tas om hand och timanställningar är svårt att få ihop då de bor så långt utanför samhället med dåliga förbindelser. En konstant oro för dem som är kvar i Ukraina och vid fronten. Vi vet inte heller vilka brott de kan ha utsatts för innan de kom hit och vilka trauman de bär på. Inget stöd i dessa frågor har getts.

 

Kommunen tar mycket lite ansvar för deras situation då alla hänvisar till massflyktsdirektivet.


Inget personnummer medför inget bankid och stora svårigheter att betala och hantera sin vardag. Det har inte funnits någon flyktingsamordnare värd namnet under perioden de vistats i kommunen och kommunen har avslagit alla humanitära förslag vi kommit med förutom fem busskort till lokalbussen under fem månader. Den perioden är nu slut och alla som går Sfi på högre nivå inne i Stenungsund får klara av resekostnaderna själva – 35:-/resa enkel väg d.v.s. hela dagersättningen.

 

 • Vad tror du skulle behövas när det gäller ekonomiskt stöd

 

Tillräckligt stöd för att äta näringsriktig mat och klara sina basala utgifter såsom hygien, kläder och mediciner samt resor (lokalresor) och telefon. För mycket tid och energi går åt för att kunna överleva. Låt dem leva!

 

 • Vad din organisation gör för att hjälpa ukrainare i Sverige.

 

Vi har stöttat med livsmedelskassar regelbundet under ett års tid liksom hygienkassar med schampo, balsam, deo, tvål, bindor, tandkräm, tandborstar.


Vi har kört upp kläder för samtliga årstider samt leksaker, böcker, sport-fritidssaker, sängkläder, handdukar, badlakan, kuddar och filtar. Ingenting av detta fanns på boendet som var spartanskt inrett med IKEAS hopfällbara sängar eller s.k. bunkbeds IKEAS våningssängar i metall, tunna madrasser, begagnade filtar och kuddar från flyktingströmmen 2014/2015.


Vi har även samlat in skor, stövlar och väskor för skolbarn. Gardiner och inredning har också skänkts samt tre sängar till tre långa barn som inte fick plats i de korta sängarna.


Vi har även stöttat med rehabilitering via en privat vårdcentral för en kvinna efter hennes benbrott, endast gips och kryckor och avgipsning ingår i akutsjukvård.

 

Vi har stöttat med regelverksbeskrivning och översatt underlag för att en autistisk liten pojke skulle få det stöd han har rätt till i skolan.

Vi har stöttat med polisanmälan efter en misshandel av en kvinna med barn. Vi har arrangerat ett möte med svensk polis för att skapa förtroende för svensk polis och svenskt rättsväsende.

Vi har utövat politisk påtryckning på kommunstyrelsen för att väcka frågan lokalt och visa på den orimliga situation som flyktingarna lever i.

Vi har anordnat en cirkuseftermiddag med lek och skratt för miljöombyte och aktivitet.

Vi har haft sociala middagar.

Vi har haft ”önskelista till påskharen” för barnen där vi försökte uppfylla personliga önskemål till påskäggen.

Vi har försökt förmedla arbete och bistått med CV-skrivning.

Vi har haft sommarutflykt för några familjer med båttur i skärgården.

Vi har skänkt busskort för att underlätta resor.

 

 • Annat du vill säga

Detta är resursslöseri utan dess like! Detta är kompetenta människor med god utbildning. Sätt dem på intensivkurser i svenska inom de områden de behärskar. Hitta lokala initiativ. Goda exempel finns på många orter i Sverige men det beror snare på enskilda individers initiativ än ett samlat grepp från myndigheter. En företagare i Småland anställde fyra kvinnor och ordnade själv språkutbildning.


Kungälvs kommun startade ett snabbspår i svenska och en av kvinnorna från förläggningen gick tre månaders vårdkurs och vårdsvenska. Hon arbetade sedan i demensvården först som praktikant och sedan som anställd på heltid. Tyvärr lever de i limbo och skall söka tillfälligt uppehållstillstånd en gång/år och denna kvinna fann detta för stressande och otryggt och reste vidare till Kanada för att få ro. Där får man permanent uppehållstillstånd om man kan visa att man kan försörja sig.


Det finns smarta lösningar så öka flexibiliteten i systemen! Det finns en kvinna med hög matematisk utbildning – varför inte låta henne undervisa de ungdomar som borde gå på gymnasiet i matte så upprätthåller de ett kärnämne!

Varför inte utbilda alla som har lärarbakgrund i specialsvenska inom deras ämnen så kan de mycket snart träda in i skolsystemet och avlasta först som extralärare och sedan som behöriga lärare. Jobba och plugga parallellt. Vi har ju lärarbrist här i landet!  

Ta in redan sjukvårdsutbildade och låt dem åtminstone få arbeta som praktikanter/vårdbiträden i vården så att de lär sig systemet – halvtid vårdsvenska så har vi utmärkta medarbetare efter några månader. Därefter kan de läsa in den svenska examen för sina respektive vårdyrken såsom läkare, sjuksköterska eller specialist. Vården skriker efter folk, varför används inte denna resurs!

 

Kvinnan med det brutna benet hade jobbat extra på näst intill heltid som lokalvårdare innan hon bröt benet. Vi fick stötta i fyra månader på olika sätt innan Försäkringskassan till slut betalade ut den ersättning hon hade rätt till efter att arbetat ett år och betalat skatt i vit verksamhet där alla underlag skickades in av hennes före detta arbetsgivare.

 


Slava Ukraini Sverige


Vi rekommenderar varmt att man försöker jämföra situationen för ukrainare i Sverige med grannländer. Sverige ger ukrainare tuffare villkor än såväl Norge som andra jämförbara EU-länder som Finland, Danmark, med flera.


Norge (som våra volontärer känner extra väl eftersom de i annat Ukraina-engagemang hjälpt ukrainska flyktingar i evakueringsbussar till Oslo) erbjuder alla ukrainare ett omgående ettårigt kostnadsfritt integrationsprogram där det ingår språkinlärning och praktik på arbetsplats. Direkt vid ankomst i Norge erhåller de parallellt omkring 13000 NOK/SEK per måndad från det offentliga - att jämföras med Sveriges i bästa fall 2160 SEK per månad. Visserligen har integrationsprogrammet i kombination med hygglig ersättning för Norge inneburit att jobbsiffrorna är dåliga det första året fast på lång sikt gynnar det nog alla.


Efter det året så är ukrainarna språkligt och kulturellt invigda och de allra flesta har dessutom någon gång under året tilldelats vanligt, eget boende. I Sverige lämnas ukrainare exkluderade och har svårare att kvalificera sig in. Om de klarar språket på egen hand så möter de en svensk arbetsmarknad där antalet jobb på Platsbanken i dagsläget är hälften som samma månad ifjol medan antalet arbetssökande är lite fler. Vidare är det svårt att hitta eget boende om jobbet klaras. Det skulle inte vara dumt om Sverige började inkludera ukrainare mer som Norge med en enklare väg till alltifrån trygg inkomst till språk, jobb och självständigt boende.


Två länktips med mer om ukrainares mottagande i Sverige vs Norge:https://www.dagensarena.se/opinion/vart-mottagande-av-ukrainska-flyktingar-kritik/+https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/different-policies-different-outcomes


Vi har ingen expertkunskap om Finlands och Danmarks mottagande, men det sägs vara bättre där än i Sverige. Vad vi förstår har Sverige valt att utifrån Massflyktsdirektivet ge ukrainare minimivillkor, golvet av det möjliga. Samtidigt har andra EU-länder lagt sig högre än det svenska golvet. Sverige borde kunna lyfta ukrainare högre än golvvillkor. Varför inte försöka inspireras av Finland (som bl.a. uppges ge ut personnummer)? Politiskt sett är det effektivt att argumentera för att "göra som Finland". Svårt för politiker att argumentera emot varför Sverige ska vara annorlunda än Finland. Sverige och Finland delar många allmänna värderingar och synen på Ukraina. Vi borde ha ambitionen att vara lika bra som bror!


En annan faktor som ni bör ta upp är att dagersättningen inte har inflationsjusterats sedan den infördes år 1994. De där 71 kr för ensam vuxen, 61 kr för vuxen som bor med annan samt 37-50 kr för barn har alltså legat fast i 30 år! Det kan vara extremt effektivt att räkna ut vad inflationen har varit under alla dessa år och vad dagersättningen hade varit om det inflationsjusterats i samma takt. Resultatet hamnar på avsevärt högre nivåer.


En mer kortsiktig inflationsfaktor att nämna är att livsmedelspriserna i Sverige har gått upp cirka 21,7% från början av 2022 (kort innan fullskaliga kriget bröt ut) fram till dags dato. Många ukrainska flyktingar som flydde tidigt har däremot kvar med samma låga ersättning (71/61 eller 37-50 kr). Alla förstår hur svårt det är att ens täcka matbehovet på de nivåerna.


Det kan vara gynnsamt att ta hjälp av Konsumentverkets "Hallå konsument"-siffror för att konkretisera hur dagersättningen inte ens kan täcka normalt matbehov 2024. Enligt dessa är detta normala matkostnaderna 2024: "För en vuxen kan maten kosta cirka 3 700 kronor per månad. För en familj på två vuxna och två barn kan maten kosta cirka 11 600 kronor per månad. För dig som behöver specialkost kan det kosta 100-250 kronor extra per månad."Källa:https://www.hallakonsument.se/ekonomi/vad-kostar-maten-varje-manad/


Kom även ihåg att för att få dagersättning måste ukrainare visa att de inte har någon förmögenhet, så om man har dagersättning har man per definition inga besparingar. Frågan är hur vi med den vetskapen kan ge max runt 2160 kr när bara mat beräknas gå på minst 3000 kr i månaden 2024, enligt Konsumentverket? Dagersättning ska dessutom räcka till betydligt mer än mat. Givetvis borde dagersättningen vara minst 3 700 kr för att åtminstone säkra matdelen för de ofrivilliga krigsflyktingarna som är gäster i fina Sverige. Man ska behandla gäster som man själv vill bli behandlad i motsvarande situation. Hur många svenskar som flyr från Putin skulle finna sig i att leva på 2000 kr per månad i flera år?


Vår förening, Slava Ukraini Sverige (@SlavaUkrainiSv på Twitter/X, Facebook, Instagram, Bluesky), satsar just nu merparten av vår energi på att samla in donationer och ge ut livsmedelspresentkort laddade med 2000 kronor till ukrainare. Samtliga ukrainare som lever på dagpenning och även flera som har lågbetalda jobb har ett stort behov av hjälpen. Den första insamlingsmånaden samlade vi in 220 000 kr från svenska privatpersoner och nu håller 110 presentkort på att delas ut till ukrainare. Vi siktar på att gå vidare, skaffa oss en bättre hemsida, utöka sociala medier och börja ta in företagssponsring, stiftelsesponsring, med mera. Men även om vi i närtid skulle växa ordentligt med en faktor om t.ex. 10 varje månad (=kapacitet att ge ut 1100 presentkort) skulle det fortsatt återstå flera tusentals ytterligare ukrainare som behöver assistans från civilsamhället. Det är lågt och grovt uppskattat minst 10 000-15 000 ukrainare som lever nära svältgränsen i Sverige.


Notera att det var fler än 30 000 ukrainare som sökte offentligt stöd för att köpa vinterkläder denna vinter, varav Migrationsverket bedömde att 16 000 ukrainare behövde det stödet. Sven Bergland med flera känner till åtminstone några av fall av de avslagna ansökningarna som egentligen också borde ha beviljats. Kanske är den korrekta siffran på extremt fattiga ukrainare i Sverige någonstans runt 20 000 personer. Källa:https://sverigesradio.se/artikel/manga-ukrainska-flyktingar-nekas-stod-for-vinterklader.


/Slava Ukraini Sverige


@SlavaUkrainiSv på Twitter/X, Facebook, Instagram, Bluesky


Nybro kommun - och regionen runt


Under tidig vår , våren 2022 när vi startade upp så riktade vi endast in oss på de ukrainska flyktingarna som kom till Nybro kommun . Då alla var EBO bosatta så det var olika behov hos varje familj / individ . Civilsamhället ställde upp fantastiskt och skänkte kläder , hygien m.m.


Det tog lång tid för många innan dagersättningen kom igång och de fick den beviljade . Som längst tog det 3 månader innan en familj fick sin.


Vi märkte att trycket på hjälpbehoven ökade . Även om den låga dagersättningen kom igång. Hur långt kommer man på 71 kr om dagen om är ensam ? Och sedan lägre dagersättning per barn ju fler barn man har , är detta rimligt ? Hur ska detta kunna räcka till mat , hygien , sjukvård och transport m.m.


Efter någon månad så öppnade vi en ukrainsk butik.


Föreningar, organisationer, företag samt privatpersoner skänkte mängder med olika saker. Vi ingick även i ett samarbete med Lions club i Nybro och på så vis kunde vi stötta med det som fattades till butiken och även stötta upp med mat till de olika familjerna.


Vi fick även hjälp av Hela människan i Nybro med matkassar. Det kom personer från hela regionen till butiken.


Studieförbunden startade upp svenska kurser och barnen började skolan i en förberedelseklass. Vi gjorde utflykter med familjerna, har haft julfester åkt på julmarknader m.m.

1/7 2022 kom lagen om att kommunerna skulle ta över boendefrågan. Nybro kommun lyckades att skriva frivilliga avtal med Migrationsverket så vi kunde ” rädda” många av de ukrainska personerna som redan bodde i vår kommun i sk ” spruckna EBOn ”. Inga behövde flytta längre bort än Kalmar kommun (grannkommunen).

Massflyktsdirektivet behöver verkligen ses över. När man kommer under massflyktsdirektivet så har man ju rätt att börja arbeta Sverige när man har fått ett samordningsnummer . Nästa problem är att många arbetsgivare önskar att man ska kunna behärska svenskan vilket inte heller var så lätt i denna tid då personer som kommer under massflyktsdirektivet inte har rätt till SFI .

När en del iallafall lyckades att få arbete så kommer nästa problem - bankerna. Kunde man inte tillräckligt bra svenska eller hade ett EU pass så kunde inte bankerna hjälpa till vilket då blir följden att arbetsgivaren inte kan betala ut lönerna .

Eller som när det kommer en faktura från regionen. Hur ska man kunna betala den om man inte har ett svenskt kontonummer och bankdosa ? BankID är ju inte aktuellt då man inte har personnummer. Vad skulle hänt om inte alla volontärer fanns då ?

Tiden har rullat på en del har fått jobb under en längre period , en del under sommaren då det är mycket säsongsarbete . Barnen har börjat i ordinarie klasser och trivs mkt bra och det bästa med svenska skolan säger de är maten 😀.

I november 23 så drog även SFI igång .

Vi volontärer har även ingått i ett samarbete med Operation Change och skickade i december vår 7 e hjälpsändning till Ukraina.


Vardagen rullar på för våra ukrainska vänner och de försöker att etablera sig i det svenska samhället. Men vi volontärer märker att hjälpbehovet är stort så ofta får vi stötta upp med bla matkassar .

Massflyktsdirektivet ska ju gälla under en kort period? Nu i skrivande stund så har det snart gått två år och det är för mig ingen kort tid.

Fick frågan häromdagen från en ukrainsk kvinna , vad är skillnaden mellan oss och andra flyktingar i Sverige ? Varför får de en högre dagersättning än vi ? Ja vad ska man svara på det ? Vad är skillnaden när det har gått så lång tid som nu?Vänner till Ukrainare i Norrort - Stockholm - stöttat ca 2000 flyktingar


Ukrainarna i Sverige är otroligt ekonomiskt utsatta. Många försöker få jobb men får ofta mycket osäkra anställningar.

Denna grupp blir hårt utsatta i Sverige. Prostitution och olämpliga förhållanden (med svenskar och andra nationaliteter) förekommer. Pengarna räcker inte alls.

På våra veckovisa fikor upplever vi många ukrainare som hungriga, nästan utsvultna. Barnen kan givetvis inte delta i sportaktiviteter och åka med på cuper. I många fall betalar sportklubbarna för deras deltagande. Barnen har ofta för små kläder, inte anpassade till årstiden.

Många ukrainare har kulturen att att kämpa men vad händer när barnen blir äldre? Nästa grupp av kriminella?


Många ukrainare googlar och letar hjälp själva , skriver bostadskontrakt och upptäcker sedan att de inte får tex bostadsbidrag. Vad gäller ekonomiskt stöd så bör vi nu inse att detta krig inte är övegående och erbjuda betydligt mer ekonomiskt stöd.


De flesta svenskar vet inte om detta utan tror att ukrainarna får lika mycket pengar som andra nationaliteter. Vår organisation har hjälpt ca 2000 ukrainare. Från början med att erbjuda bostad hos svensk familj istället för Migrationsverkets gympasalar. Vi har även hjälpt till med hyror, studiematerial, aktiviteter under loven (ex Jumpyard, seglarläger, fotbollscuper etc).

 

Vi har fått pengar av kyrkan och privatpersoner. Vi upplever svenskarnas vilja att hjälpa som stor.


Vi har regelbundna fikor i en kvartersstuga som vi lånar. Utöver att erbjuda möjligheten att träffa andra ukrainare och integreras med svenskar så erbjuder vi på fikat lunch och gratis kläder. Vi får kläder från privatpersoner.


Vår uppfattning är att de ukrainare som klarar sig bäst är de som fått en kontakt med en svensk familj. Därför har vi även arbetar med fadderskap och många håller kontakt med den svenska familj där de bodde i början.


Ett stort problem är att ukrainarna inte har bankid.Sweden Help Gislaved, Värnamo Fredsgatan 25


Under ett år hjälpte jag mer än 250 familjer från 15 städer i Sverige. Vi skickade mer än 50 hjälplådor till Ukraina. Min hjälpcentral erbjuder gratis skor, kläder, leksaker, disk och möbler. Jag söker hjälp varje dag för att få fram fler saker till människor.


I sex månader nu har jag organiserat kultur- och sportevenemang för ukrainska familjer. Många människor har psykologiska problem, de är ledsna. Jag försöker hjälpa dem att umgås


https://www.facebook.com/share/p/Z5jKSNsVvxtMmWW8/?mibextid=WC7FNe


https://www.facebook.com/share/p/cE9LVMxaAFsVULUg/?mibextid=WC7FNe


https://www.facebook.com/share/p/zaLyXUEd9RwiZCqt/?mibextid=WC7FNe


https://www.facebook.com/share/p/BpkQg5FxwzG5qJqF/?mibextid=WC7FNe


Jag pratar ofta med rekryteringsföretag och frivilligorganisationer som kan hjälpa människor att hitta arbete. Men i vår region är det problematiskt - man måste kunna svenska väldigt bra.


Det viktigaste för mig nu är den sociala och arbetsmässiga anpassningen av ukrainare i Sverige. Jag hoppas att vi snart kommer att bli en del av det här landet när det gäller dokument. Det är mycket viktigt att få ett arbetsvisum.


link till mitt centrum

https://www.facebook.com/share/y5WJ3gsaxFcUzCYf/?mibextid=K35XfP


Öppning av hjälpcentret den 3 januari 2023. Massor av kläder, leksaker och hjälp från Madeleine Laurie från Malmö

https://www.facebook.com/share/p/8NTLNgMuLDJ74vw8/?mibextid=WC7FNe


Intervju


Värnamo nyheterhttps://finnvedennu.prenly.com/p/finnveden-nu/2023-02-18/r/1/1/2505/959437


Värnamo nyheter 24/08

https://www.vn.se/2023-08-24/547-dagar-av-krig-i-ukraina-hoppas-det-tar-slut-i-morgon


Värnamo nyheter 28/12

https://www.vn.se/2023-12-28/stor-nyarsspecial-det-har-onskar-lasarna-av-det-nya-aret?fbclid=IwAR0UrW3TtZGmuE0LSe0Mr-ScUIwbUw7H8w6e4HscegWbNapY97KVfyRhlkM_aem_AfWzhDImzgaQHPEAch_ng6Rr4Zbj2rjDTMEoUFASix9I2qWOeMVzGmAkv6F6kKqXNVg


Många människor kommer till mig varje dag. Jag försöker hjälpa alla. Värnamo, Fredsgatan 25


Tillsammans kan vi göra mer!